Pescadors d'Alçada és el nom de les sortides en barca que organitza el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) amb la col·laboració del Port de Tarragona. L'objectiu de les mateixes és conèixer d'aprop les diferents espècies d'aus marines i altres animals que viuen al mar i que no són fàcils d'observar des de la costa. Al mateix temps, la barca ens ofereix una perspectiva nova del litoral tarragoní, on es poden observar la ciutat de Tarragona, la Pineda de Vila-seca, el Cap de Salou, etc.
Els monitors som els ornitòlegs Albert Cama, l'Estel Blanch, el Pitu Nolla i la Laura Solé.

10 de maig de 2014

Per fi hem pogut gaudir d'una sortida en barca tranquil·la, sense vent i amb la mar totalment plana. A més a més, un gran grup de baldrigues balears es van apropar a la barca com mai i amb la superfície de l'aigua plana, es veia clarament com es cabussaven i nedaven per sota l'aigua! Un espectacle que mai s'havia vist abans a Pescadors d'Alçada. Entre elles volava una baldriga mediterrània i un altre de cendrosa va aparèixer al final de la sortida.

Amb la mar tant plana, gairebé vam para el motor de la barca per gaudir de l'exhibició de les baldrigues bussejant sota l'aigua, molt a prop de la barca, fins i tot per sota la barca! En el següent vídeo fet amb mòbil podreu veure les baldrigues tirant-se al peix que deixava caure en comptes de llençar-les com faig habitualment. Moltes gràcies Jordi Santiago!La major part de les espècies observades són típiques estiuenques com ara les baldrigues, el corb marí emplomallat, gavines corses, xatracs comuns i becllargs, etc. D'entre totes les espècies destaquen dues poc habituals en mar obert com són la gavina capblanca (més habitual a les zones salobres del Delta de l'Ebre) i el fumarell negre (típic d'arrossars i zones humides).

Però no tots van ser ocells. També vam poder gaudir d'algunes tonyines de gran mida que es movien prop de la superfície mentre pescaven. Com sempre en aquestes dates es van veure alguns peixos lluna. Per sobre de tot destaca l'exemplar de marlí o peix agulla de paladar d'uns 2 m que va fer un salt traient el cos sencer fora l'aigua!

Gràcies a l'Àngel Pérez, al Jaume Marlès, al Camilo Albert i al Jordi Santiago per compartir amb tots nosaltres aquestes precioses fotos!


1 Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
≥2 Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan)
~120  Baldrigues balear (Puffinus mauretanicus)
1≥ Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
1 Mascarell (Morus bassanus)
1 Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
1 Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
1 Paràsit gros (Stercorarius skua)
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
2 Gavines capblanques (Chroicocephalus genei)
Gavines corses (Larus audouinii)
Gavians argentats (Larus michahellis)
Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)
Xatracs comuns (Sterna hirundo)
1 Fumarell negre (Chlidonias niger)

1 Marlí o agulla de paladar (Tetrapturus belone)
Tonyines vermelles (Thunnus thynnnus)
Peixos lluna (Mola mola)


Alguns exemplars de gavina corsa i gavina capblanca estaven anellats tal com es pot observar a les següents fotos de l'Àngel Pérez. Properament comentarem la procedència d'aquestes gavines. El Xavier Bayer ens explica que aquesta gavina corsa porta l'anella amb el codi AZJ7. Va ser anellat a la Punta de la Banya (Delta de l'Ebre) al juny de 2008 i el dia de la sortida pot ser fos el dia del seu 6è aniversari! ja ja ja.


Gavina corsa (Larus audouinii) adulta. Anellada amb el codi AZJ7 a la Punta de la Banya (Delta de l'Ebre) al juny de 2008. Foto: Xavier Bayer

Gavina capblanca (Larus genei) adulta. Anellada amb el codi 8XV. Foto: Àngel Pérez

Gavina corsa (Larus audouinii) adulta. Anellada amb el codi ACP2. Foto: Àngel Pérez

Gavina corsa (Larus audouinii) adulta. Anellada amb el codi SA4. Foto: Àngel Pérez

Gavina corsa (Larus audouinii) adulta.  Foto: Jaume Marlès

Gavina corsa (Larus audouinii) adulta.  Foto: Jordi Santiago

Mascarell (Morus bassanus) immadur.  Foto: Jordi Santiago

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis).    Foto: Àngel Pérez

Xatrac comú (Sterna hirundo).       Foto: Àngel Pérez

Fumarell negre (Chlidonias niger).    Foto: Àngel Pérez

Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea). Foto: Àngel Pérez

Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea).  Foto: Àngel Pérez

Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea).  Foto: Àngel Pérez

Baldriga balear (Puffinus mauretanicus).  Foto: Àngel Pérez

Baldriga balear (Puffinus mauretanicus). Foto: Camilo Albert

Baldriga balear (Puffinus mauretanicus).  Foto: Camilo Albert

Baldriga balear (Puffinus mauretanicus). Foto: Jordi Santiago


Baldriga balear (Puffinus mauretanicus).  Foto: Jaume Marlès

Baldriga balear (Puffinus mauretanicus). Foto: Jaume Marlès

Baldriga balear (Puffinus mauretanicus).    Foto: Àngel Pérez

Baldriga balear (Puffinus mauretanicus) bussejant sota l'aigua. Foto: Jordi Santiago

Baldriga balear (Puffinus mauretanicus). Foto: Jaume MarlèsBaldriga balear (Puffinus mauretanicus). Foto: Jordi Santiago

Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan).    Foto: Camilo Albert

Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan).    Foto: Camilo Albert

Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan).    Foto: Àngel Pérez


mauretanicus vs. yelkouan

Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan). Foto: Àngel Pérez

Baldriga balear (Puffinus mauretanicus). Foto: Jaume Marlès

A l'esquerra baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan), a la dreta baldriga balear (P. mauretanicus). Foto: Camilo Albert

1 comentari: